Andreas och Sigrid


Andreas är min kära bror som träffade Sigrid när han var och pluggade på folkhögskolan Stensund.

"Eheu fugaces labuntur anni. Quam bene vivas refert non quam diu."

- Andreas & Sigrid